St. Annaparochie in oorlogstijd

St. Annaparochie in oorlogstijd

Jaap Boonstra, op 5 augustus 1934 geboren in St. Annaparochie, heeft in 2004 zijn levensverhaal gepubliceerd onder de titel ‘Het was weer een mooie dag vandaag’. Hierin gaat hij ook uitgebreid in op de oorlogsjaren. Hij was vijf jaar toen de Duitsers Nederland binnenvielen en tien jaar met de bevrijding.

'Mijn leven bestond in hoofdzaak uit bewaarschool, lagere school (vanaf 1941), spelen en verblijf bij boer en loonbedrijf', zo schrijft hij op één van de eerste pagina's. Toch heeft hij nog veel - deels vage, deels scherpe - herinneringen aan de bezettingstijd. Het hoofdstuk betreffende zijn oorlogsherinneringen is in bijgevoegd pdf-document te lezen.

De foto toont de Zuiderhoek in St Annaparochie waar Jaap in de oorlog woonde.