Uitgelicht

Jaap Boonstra, op 5 augustus 1934 geboren in St. Annaparochie, heeft in 2004 zijn levensverhaal gepubliceerd onder de titel 'Het was weer een mooie dag vandaag'. Hierin gaat hij ook uitgebreid in op de oorlogsjaren. Hij was vijf jaar toen de Duitsers Nederland binnenvielen en tien jaar met de bevrijding.

Lees meer...

Durk Gerbens de Jong wie winkelman en fouraazje- en branjehanneler yn Nijemardum. Dochter Fokjen wit noch it folgjende ferhaal dat 'm yn de earste dagen fan de oarloch ôfspile.

Lees meer...

In de jaren 1942-1945 hebben tienduizenden kustbewoners uit vooral Noord- en Zuid-Holland hun huizen moeten verlaten. De aanleg van de Atlantikwall maakte dat in de ogen van de Duitse bezetter noodzakelijk. Uit IJmuiden, Velzen en Den Helder kwamen velen in Friesland terecht. Het meisje Ina uit een gezin met vier kinderen kwam bij Douwe Maat terecht. Hij woonde met zijn vrouw en baby aan de Hegedyk, net ten oosten van Luxwoude.

Lees meer...